Εκπαίδευση Ενηλίκων | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / ONASSIS CULTURAL CENTRE