Video: Nikos Karathanos / ONASSIS CULTURAL CENTRE
menu

Video: Nikos Karathanos

"The Cherry Orchard" by Anton Chekhov

The poet of the stage, Nikos Karathanos, takes on a masterpiece of the world theatre repertoire: Chekhov’s "The Cherry Orchard".