09 - 18 Οκτ 2015

20:30Κεντρική Σκηνή
Κανονικό: 10 – 15 – 18 – 28€  
Μειωμένο ή Μικρή Παρέα
(5-9 άτομα): 8 – 11 – 14 – 22€
Μεγάλη Παρέα (10+ άτομα):
6 – 9 – 12 – 20€
ΑΜΕΑ & Άνεργοι: 5€
Συνοδός ΑΜΕΑ: 10€

09 - 10 Οκτ 2015

21:00Μικρή Σκηνή
Κανονικό: 15€
Μειωμένο ή Μικρή Παρέα
(5-9 άτομα): 10€
Μεγάλη Παρέα (10+ άτομα): 9€
ΑΜΕΑ & Άνεργοι: 5€
Συνοδός ΑΜΕΑ: 10€
 

11 Οκτ 2015 - 24 Απρ 2016

25€ το κάθε παιδί και 30€ ο κάθε γονέας (και για τις έξι συναντήσεις του κύκλου)