2os Διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους. Διαβάστε την προκήρυξη. / ΣΤΕΓΗ
menu

2os Διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους. Διαβάστε την προκήρυξη.

28 Ιουλ 2014
ΤO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
2os ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Το Ελληνικο Τραγούδι- Μουσική Ελλήνων Συνθετών
«Οπτικοακουστικά Έργα εμπνευσμένα από την Ελληνική Μουσική Δημιουργία»

6-8 Μαρτίου 2015

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ,   στo πλαίσιo της προσπάθειας για πρωτογενή δημιουργία και με κυριότερο σκοπό τη διάδραση δύο διαφορετικών χώρων, της τέχνης της μουσικής και του κινηματογράφου,   ανακοινώσε δειλά δειλά τον Σεπτέμβριο του 2013 τον πρώτο διαγωνισμό για τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους με θέμα: «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ: Οπτικοακουστικά έργα εμπνευσμένα από την ελληνική μουσική δημιουργία».

Στις 30 Μαρτίου μετά από μια εντυπωσιακή συμμετοχή και την ολοκλήρωση των διαδικασιών παρουσιάστηκαν 11 νέες ταινίες μικρού μήκους.

Ωστόσο, φέτος  υπάρχουν τρεις κατηγορίες συμμετοχής ταινιών : α) ντοκυμανταίρ, β)μυθοπλασίας, γ) βίντεο κλπ., καθώς και διεθνές διαγωνιστικό τμήμα με ταινίες μικρού μήκους με έμπνευση από όλα τα είδη  μουσικής.

Η θεματική ενότητα είναι συγκεκριμένη αλλά συνάμα αρκετά γενική. Ελπίζουμε  ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για δημιουργία Ελλήνων κινηματογραφιστών εμπνευσμένη από το ελληνικό τραγούδι και γενικότερα την ελληνική μουσική δημιουργία. Αυτή η - διαφορετική και πολύμορφη- βιωματική σχέση μπορεί να δώσει ένα γόνιμο έδαφος για δημιουργία, με ελευθερία στην ερμηνεία του θέματος και άρα στη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους.


1.    ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ταινίες που μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: i) ντοκυμανταίρ, ii) μυθοπλασία, iii) βίντεο κλπ.
β) Εφόσον η πρωτότυπη γλώσσα της ταινίας δεν είναι η ελληνική, ο υποψήφιος οφείλει να παραδώσει την ταινία υποτιτλισμένη.
γ) Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχών από τον ίδιο δημιουργό ή τον παραγωγό.
 δ) Οι υποψήφιοι παραγωγοί και δημιουργοί οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει  εγγράφως την άδεια χρήσης  μουσικών ή άλλων έργων που υπόκεινται σε  πνευματικά δικαιώματα, εάν υπάρχουν τέτοια.
ε) Οι υποψήφιοι παραχωρούν όλα τα πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα των δημιουργών και των συμμετεχόντων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, στο Ελληνικό Σχέδιο καθώς και τη δυνατότητα παραχώρησής τους σε τρίτους, για την προβολή στις 6,7,8/3/2015 της κάθε υποψήφιας ταινίας που θα επιλεχθεί, καθώς και για την αναμετάδοση αυτής της βραδιάς με οιονδήποτε τρόπο.


2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε) και η κατάθεση της κόπιας υποβάλλονται μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2015.
Οι υποψήφιοι  του Διαγωνισμού υποχρεούνται να στείλουν με το ταχυδρομείο ΕΠΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙ (ο αποστολέας) με την ένδειξη:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ «Οπτικοακουστικά Έργα εμπνευσμένα από την Ελληνική Μουσική Δημιουργία», χωρίς να αναγράφεται ο αποστολέας.
Τελευταία ημέρα αποστολής των Έργων καθορίζεται η Παρασκευή, 23/01/2015.
Η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής των ταινιών.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποστείλουν στην εξής διεύθυνση:
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
για ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Γαλαξία 2 &Ευρυδάμαντος, Τ.Κ. 117 45
με την ένδειξη:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής των Έργων που περιγράφεται παρακάτω.

Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί η δήλωση συμμετοχής, η ταινία δεν έχει δικαίωμα να αποσυρθεί από τον σκηνοθέτη και παραγωγό για οποιοδήποτε λόγο.

-Διαδικασία και προϋποθέσεις παράδοσης υλικού για πρόκριση / υποψηφιότητας.
Ο υποψήφιος οφείλει να αποστείλει έως τις 23 Ιανουαρίου 2015 στα γραφεία του Διαγωνισμού τα ακόλουθα:
α. Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και υπογεγραμμένη και από τον σκηνοθέτη και από τον παραγωγό/παραγωγούς.
β. Επτά (7) αντίτυπα της ταινίας χωρίς τίτλους  σε DVD για αναπαραγωγή σε απλή συσκευή του εμπορίου και χωρίς  άλλο διακριτικό σημειωμένο πάνω στα DVD εκτός του τίτλου της ταινίας. Αυτή η διαδικασία εγγυάται την ανωνυμία των υποψηφίων. Η ανωνυμία αίρεται για τους υποψηφίους των ταινιών που θα επιλεχθούν.
γ. Μία (1) τουλάχιστον φωτογραφία της ταινίας και μία (1) του σκηνοθέτη.
Προσοχή: Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού από όλους τους συντελεστές της ταινίας και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων (ταυτότητα συντελεστών, δήλωση περί μη δημόσιας προβολής στην Ελλάδα, δήλωση κατηγορίας, τεχνικά στοιχεία –έλεγχος)

3. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α. Η οργανωτική επιτροπή θα ορίσει τις επιτροπές και τον τρόπο λειτουργίας τους , με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Στέγης.
β. Η επιτροπή θα προκρίνει ταινίες συνολικής διάρκειας 90-120 λεπτών . Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει τη διάρκεια αυτή ανάλογα με τη διάρκεια των ταινιών που θα συμμετάσχουν.
γ. Το πρόγραμμα και η σειρά προβολής των ταινιών καθορίζονται από την οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ των ταινιών που προκρίθηκαν για την τελική προβολή.
Καταληκτική ημερομηνία: θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόκρισης

Για τις ταινίες που θα επιλεγούν οι διαγωνιζόμενοι  θα καταθέσουν ένα αντίγραφο για αναπαραγωγή  από αρχεία τύπου MPEG2-TS (Apple ProRes 4:2:2 , H.264 , Photo JPEG, MPEG2, WMV).

5. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
i) Η οργανωτική επιτροπή  με απόφαση της επιλέγει και συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 5 μέλη τουλάχιστον.
ii) Στην Κριτική Επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε επαγγελματική και συγγενική σχέση με τους συμμετέχοντες.
iii) Δεν επιτρέπεται στα μέλη των Επιτροπών να ανακοινώνουν συζητήσεις και αποφάσεις τους, πριν την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και να διατυπώνουν κρίσεις για τις ταινίες που διαγωνίζονται εκτός συνεδριάσεων.

6. ΒΡΑΒΕΙΑ
•    Το Βραβείο Καλύτερου Έργου για κάθε κατηγορία, 10.000* (δέκα χιλιάδων ευρώ),  απονέμεται στον σκηνοθέτη, στον παραγωγό και στον σεναριογράφο.
•    Βραβείο Κοινού Καλύτερου Εργου, 6.000* (έξι χιλιάδων ευρώ) το οποίο απονέμεται στον σκηνοθέτη, στον παραγωγό και στον σεναριογράφο.
•    Τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στα βραβεία θα διανεμηθούν σε σκηνοθέτη, παραγωγό και σεναριογράφο κατά την κρίση της επιτροπής.
•    Σε περίπτωση που η κρίση της επιτροπής και του κοινού αναδείξουν την ίδια ταινία τότε στο νικητήριο έργο  θα απονεμηθεί και η τιμητική διακριση για το βραβείο Κοινού, ενω το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο βραβείο κοινού θα διανεμηθεί στους συντελεστές  του επόμενου στη σειρά επιλεγμένου έργου.
•    Τα Βραβεία απονέμονται σε μία ταινία και δεν είναι δυνατόν να απονεμηθούν εξ ημισείας.

*Τα ποσά των βραβείων υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
α. Η οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ τις οποίες και θα ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών σε εύλογο χρόνο.
β. Για την προβολή και διαφήμιση των προγραμμάτων, ο Διαγωνισμός δύναται να προβάλλει αποσπάσματα των ταινιών στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 10% της συνολικής διάρκειας της ταινίας και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από τρία λεπτά.
γ. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης στοιχείων των ταινίων που θα επιλεχθούν, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας του σκηνοθέτη και παραγωγού.
δ. Αρμόδια για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του Κανονισμού και των κειμένων διατάξεων είναι  η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.