Ακυρώνονται οι συναυλίες του Aaron Parks στις 6-7 Φεβρουαρίου 2015. Λόγω ανωτέρας βίας ο καλλιτέχνης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα. / ΣΤΕΓΗ
menu

Ακυρώνονται οι συναυλίες του Aaron Parks στις 6-7 Φεβρουαρίου 2015. Λόγω ανωτέρας βίας ο καλλιτέχνης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

13 Ιαν 2015