Έκτακτη ανακοίνωση: Τα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της Στέγης (εκδοτήρια, τηλεφωνικό κέντρο, sgt.gr και λοιπά σημεία) βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο του παρόχου. / ΣΤΕΓΗ
menu

Έκτακτη ανακοίνωση: Τα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της Στέγης (εκδοτήρια, τηλεφωνικό κέντρο, sgt.gr και λοιπά σημεία) βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο του παρόχου.

4 Νοε 2013
Τα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της Στέγης (εκδοτήρια, τηλεφωνικό κέντρο, sgt.gr και λοιπά σημεία) βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο του παρόχου.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.