Ακυρώνεται η συζήτηση με τον Christian Boltanski, που ήταν προγραμματισμένη για την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013. / ΣΤΕΓΗ
menu

Ακυρώνεται η συζήτηση με τον Christian Boltanski, που ήταν προγραμματισμένη για την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013.

4 Νοε 2013
Για λόγους υγείας ο καλλιτέχνης δε θα μπορέσει να παρευρεθεί και η συζήτηση δε θα πραγματοποιηθεί.