Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, συζήτηση "Collide@CERN με Κίνηση: Βαρύτητα και κίνηση" λόγω ασθένειας ενός από τους ομιλητές. / ΣΤΕΓΗ
menu

Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, συζήτηση "Collide@CERN με Κίνηση: Βαρύτητα και κίνηση" λόγω ασθένειας ενός από τους ομιλητές.

26 Ιαν 2014
Η προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, συζήτηση "Collide@CERN με Κίνηση: Βαρύτητα και κίνηση" ακυρώνεται, λόγω ασθένειας ενός από τους ομιλητές.