Ανοιχτή συζήτηση/πάνελ με θέμα «Μουσικό Χωριό 2006-2013: Από τα όρια της μουσικής εκπαίδευσης στην ανοικτή καλλιτεχνική συμβίωση» / ΣΤΕΓΗ
menu

Ανοιχτή συζήτηση/πάνελ με θέμα «Μουσικό Χωριό 2006-2013: Από τα όρια της μουσικής εκπαίδευσης στην ανοικτή καλλιτεχνική συμβίωση»

24 Ιανουαρίου 2014
Μικρή Σκηνή