40ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικής Πληροφορικής (ICMC) και το 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ήχου και Μουσικής Πληροφορικής (SMC) / ΣΤΕΓΗ
menu

40ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικής Πληροφορικής (ICMC) και το 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ήχου και Μουσικής Πληροφορικής (SMC)

«Η μουσική τεχνολογία συναντά τη φιλοσοφία: από τον ψηφιακό ήχο στο εικονικό ήθος»

14 - 20 Σεπτεμβρίου 2014
.
Πληροφορίες για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.icmc14-smc14.net

Το  διπλό επετειακό συνέδριο Joint ICMC2014 | SMC2014 θα φέρει μαζί, για πρώτη φορά, δύο καθιερωμένα συνέδρια: το 40ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικής Πληροφικής (40ο ICMC) και το 11ο  Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ήχου & Μουσικής Πληροφορικής (11ο SMC).
Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου «Η μουσική τεχνολογία συναντά την φιλοσοφία: από τον ψηφιακό ήχο στο εικονικό ήθος» έχει σαν  κύριο στόχο να καλέσει επιστήμονες από το χώρο της τεχνολογίας ήχου και της μουσικής πληροφορικής, συνθέτες, μουσικολόγους και φιλοσόφους σε έναν εποικοδομητικό διάλογο γύρω  από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της μουσικής τεχνολογίας και της μουσικής πληροφορικής.
 Το Συνέδριο ICMC|SMC|2014  θα συμπεριλαμβάνει διαλέξεις, ειδικές θεματικές συνεδρίες, ειδικά σεμινάρια για φοιτητές (summer school), συναυλίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, παρουσιάσεις καινοτόμων λογισμικών και ηχητικές εγκαταστάσεις, που θα διεξαχθούν σε διάφορους χώρους όπως σε αίθουσες συναυλιών, σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, σε lobbies και σε αρχαιολογικούς χώρους.
Το Joint ICMC | SMC | 2014  θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, μια πόλη με βαθιές πολιτισμικές ρίζες που κρατά την ανάμνηση  της γέννησης της μουσικής επιστήμης και Φιλοσοφίας. Οι θεματικές συνεδρίες θα έχουν σαν κύριο θέμα τον επαναπροσδιορισμό του ψηφιακού ήχου μέσα από το πρίσμα  ποικίλλων φιλοσοφικών προσεγγίσεων όσον αφορά στη χρήση του υπολογιστή  και των διαδραστικών συστημάτων κατά τη μουσική σύνθεση, εκτέλεση, εκπαίδευση και πρόσληψη.
Ειδικά με την εισήγηση της έννοιας του εικονικού ήθους, επιχειρείται να δοθεί έμφαση τόσο στην επίδραση της τεχνολογίας στη σύγχρονη σύνθεση μουσικής και την εκπαίδευση, καθώς και στη μουσικολογία (ιστορική μουσικολογία, συστηματική μουσικολογία, εθνομουσικολογία και αρχαιο-μουσικολογία), όσο και στη δυνατότητα προσέγγισης των ιδεών, τεχνικών και πρακτικών της μουσικής τεχνολογίας από την κοινωνία με σκοπό την παροχή μιας ευρύτερης και αμεσότερης πρόσβασης στη γνώση, τη δημιουργική μάθηση και την πολιτιστική κληρονομιά.

συντελεστές

Το συνέδριο Joint ICMC | SMC | 2014 διοργανώνεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών και Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), τη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών και το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής.